in a convenient manner Engelska - Svenska
Rimlexikon   PluralEnglish translator: English Swedish in a convenient manner  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare