to abrade or rub off any outer covering fro Engelska - Svenska
Rimlexikon   PluralEnglish translator: English Swedish to abrade or rub off any outer covering fro  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare