traîner Franska - Italienska

1.

 • Franskatraîner

 • Italienskaciondolare, oziare, passare il tempo


2.

 • Franskatraîner

 • Italienskatrascinare, trainare, strascicare


3.

 • Franskatraîner une misérable éxistence, vivoter

 • Italienskavivachiare


4.

 • Franskatraîner

 • Italienskaciondolare, oziare, passare il tempo


5.

 • Franskatraîner

 • Italienskatrainare, trascinare, strascinare, strascicare


6.

 • Franskas'entraîner, entraîner, exercer

 • Italienskaallenare


7.

 • Franskaentraîner, entrainer

 • Italienskaallenare, addestrare


8.

 • Franskaflâner, traîner

 • Italienskaattardarsi, aggirarsi, gironzolare, vagabondare, oziare, sostare,


9.


10.

 • Franskafaire traîner en longueur, faire traîner

Rimlexikon   PluralEnglish translator: French Italian traîner  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare