afro Svenska - Franska

1.


2.

  • Franskaplus ou moins, à peu près, approximativement

  • Svenskaungefär, cirka, uppskattningsvis

Rimlexikon   PluralEnglish translator: Swedish French afro  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare