fähig Tyska - Grekiska

1.

  • Tyskageschickt, fähig, geübt, befähigt, erfahren, versiert,


2.

  • Tyskatüchtig, fähig, kompetent, befähigt, bewandert, erfahren,


3.


4.

  • Tyskaaustauschbar, fähig, kompatibel, verträglich


5.

  • Tyskaimstande, fähig

  • Grekiskaδυνάμενος, μπορώ να, είμαι ικανός να


  • Tyskafähig, tüchtig

  • Grekiskaικανός


6.

  • Tyskafähig

  • Grekiskaικανά, άξια


7.


8.

  • Tyskaaustauschbar, fähig, kompatibel, verträglich

Rimlexikon   PluralEnglish translator: German Greek fähig  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare