fähig Tyska - Norwegian

1.

  • Tyskageschickt, fähig, geübt, befähigt, erfahren, versiert,


2.

  • Tyskatüchtig, fähig, kompetent, befähigt, bewandert, erfahren,

  • Norwegianflink


3.


4.

  • Tyskaaustauschbar, fähig, kompatibel, verträglich

  • Norwegian


5.

  • Tyskaimstande, fähig

  • Norwegiani stand


  • Tyskafähig, tüchtig


6.


7.


8.

  • Tyskaaustauschbar, fähig, kompatibel, verträglich

  • Norwegian

Rimlexikon   PluralEnglish translator: German Norwegian fähig  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare