fähig Tyska - Svenska

1.

  • Tyskageschickt, fähig, geübt, befähigt, erfahren, versiert,

  • Svenskaskicklig


2.

  • Tyskatüchtig, fähig, kompetent, befähigt, bewandert, erfahren,

  • Svenskasakkunnig, erfaren


3.


4.

  • Tyskaaustauschbar, fähig, kompatibel, verträglich


5.

  • Tyskaimstande, fähig

  • Svenskakapabel, i stånd att, ha möjlighet att


  • Tyskafähig, tüchtig

  • Svenskakompetent, skicklig


6.


7.


8.

  • Tyskaaustauschbar, fähig, kompatibel, verträglich

Rimlexikon   PluralEnglish translator: German Swedish fähig  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare