سریدن Persiska - Latgalia

1.

Rimlexikon   PluralEnglish translator: Persian Latgalian سریدن  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare