முந்திரி Tamil - Svenska

1.

Rimlexikon   PluralEnglish translator: Tamil Swedish முந்திரி  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare