fummeln Tyska - Finska

1.

  • Finskahamuilla, hapuilla

  • Tyskafummeln


2.

  • Finskakoheltaa, haaskata

  • Tyskafummeln

Rimlexikon   PluralEnglish translator: German Finnish fummeln  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare